Şifa-i Şerif

geschrieben von
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Rabbimiz, Peygamber efendimizin kadrini ve mevkisini yücelterek, biz insanların, onun kıymetini anlama gayretini desteklemişdir. Bizlerin, hz.Muhammed (sav) efendimizi anlamak ve ondan yeteri derecede istifade etmek gibi bir arka plan vazifemiz mevcuttur. Rabbimize olan kulluk borcumuzu ve O’na yakışan iltifatı yaparken, aciz kalmamız mukadder olduğundan, gerekli desteğin ve yardımın kaynağı bilinmeli ve tanınmalıdır. Zira O kaynak bilinmeden ve hakkı teslim edilmeden Rabbe karşı vazifelerimizin Kemal-i edbten yoksun olacağı muhakkakdır. Rab tealanın kendisini övdüğü ve onu kendisine yaklaştırdığı bir kulunu, Rabbe itaat etmek isteyenlerin görmemezlikten gelmeye çalışmaları olsa olsa ya bedbahlıktır, yada kıskançlıktır. Peygamber kavramı ile Hz.Muammed (sav)(ismini) kavramını birbirinden ayırmadan son peygamberin gönderilme anlamı hiçbir zaman anlaşılmaz. Hz.Muhammed (sav) Mekkede 571 yılında doğmuş, 633 yılında Medinede vefat etmiş , kıymetli ve iyi işler yapmış birisiydi diye anılma lüksü yoktur. Müslümanların okudukları tarih içersinde O’nu sıradanlaştırmaları ve biyografik bilgilerin içlerine hapsederek zihinlere o şekilde kazımaları, son peygamber misyonuna sadece en hafif anlamıyla ihanettir. Bazı aydın müslümanların Peygamberin kıyafetlerini öne çıkarmanın anlamsızlığını ifade ederken, "sarıksa, cübbeyse, bunlar Ebu cehilde de vardı" benzetme esnasında O’nun şekli önemsizliğini kasdetmeleri, bazı mutasavvıf müslümanlarında sarık ve cübbe fiili sünnettir, olmazsa şefaatte olmaz kabilinden sözler ile O’nun şekli kıymetini, manevi güç olan şefaatle birleştirme gayretleri, maalesef avam müslümanları bi-çare etmektedir. Kadı İyaz Şifa-i şerif adlı kitabında, Allahu Tealanın Peygamber efendimizi yüceltmesini şu on hususda izah etmişdir.

1-Peygamberimizin güzelliğini övmesi

2-Peygamberimizi sıfatları ile övmesi

3-Peygamberimizi İlahi hitaba muhatap olması ile övmesi

4-Peygamberimizin şanına yemin etmesi

5-Peygamberimizin makamını övmesi

6-Peygamberimize olan şefkat ve ikramı

7-Peygamberimizin diğer peygamberlere karşı üstünlüğü

8-Peygamberimize salat ve selam getirilmesi

9-Fetih suresinde Peygamber efendimiz hakkında söylenenler

10-Peygamberimizin Kur’anda sayılan özellikleri

Vasat olmak yani mutedil ve orta kararda bulunmak,Hz.Muhammed (sav)’in öne çıkan son elçi olma vasıflarından biridir. İletişim çağında kimsenin öfkelenmek ve ilişkileri koparma lüksü yoktur. Fakat Müslüman ferdin çıkar amaçlı değil, merhamet amaçlı ilişkileri sürekli kılma çabası olmalıdır.

Asli vazifemiz,Muhammed isminin hakkını vermek ve bu ismi kainatta sembolleştirerek Vuslata erme çabasını güçlü tutma mücadelesidir.

Muzaffer İnanç

Gelesen 538 mal

Schreibe einen Kommentar

Bitte achten Sie darauf, alle Felder mit einem Stern (*) auszufüllen. HTML-Code ist nicht erlaubt.