Uçsuz bucaksız Evrenin içinde (yapısal olarak)minik bir kütleye sahip olan insanoğlunun,Kalp(idrak)sahibi olmasi hasebiyle bütün Evreni kuşatabilecegini unutmadan yaşamak…

Zorunlu ilişkilerin ürünü olan yakınlaşmalar(Arkadaslık)yerine,arzu edilen ve uğrunda Kainatın(Evrenin) değersizleştiği ilişkilerin ürünü olan arkadaslıklar bulmak amacıyla insanoğlu yola cıkar.Arkadaş,Dost veya Yoldaş vb .isimler bu amaç için kullanılan bazı kavramlardır.

Peygamberimiz (sav)“kişi dostunun Dini üzerinedir.Öykeyse her biriniz,kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin“1 .Derken arkadaşların birbirlerinden nedenli etkilendiklerini ve Arkadaş seçiminin önemini ön plana çıkarmaktadır.Atalarımız da “Bana Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim“2.demişlerdir.Karşılıklı etkilenmenin bir Toplum gerçeği olduğunu vurgulamışlardır. Yüzyıllarca önce söylenen bu sözlerin hala ne kadar geçerli olduşunu aynel yakin günümüzde bizzat yaşamaktayız.