Ey Allahım,                       Senin adınla söze başladım

Sözde  özde sensin benim başlangıcım

Yaratan,Yetiştiren ve Göçüren’e Kul eyle beni.

 

Ey Allahım,                       Ceza,Cehennem ve Can alma

Nedir ki, Rızanı kaybetmenin yanında.

Cömertlik,Cennet ve Tul-u can

Nedir ki, Rızana canip olmanın yanında.

İllede Rıza illede Rıza, Razı olduklarından eyle beni

 

Ey Allahım ,                      Kıyamette kıymetlendir,

Gönlümü gözet,Nefsime nefes,Mekanıma makam eyle.

Darlıktan Dar’ına, Varlıktan Varlığına yakın eyle

 

Ey Allahım,                       Sevincimi hüzünden,

Muhabbetimi küskünlükten,

Sabrımı aceleden,

Muvaffakiyetimi düşkünlükte uzak eyle.

 

Ey Allahım,                       Cemaline  müştak

Kadrine alim

Aşkına maşuk

Zatına Abid olmayı nasip eyle

Muzaffer İnanç

Allahın Rasulu (sav)efendimiz Ebu Hureyre (ra) rivayet edilen hadisi şerifde, kendisinden hayırlı bir nasihat isteyen sahabeye ((Ebu Derda ra) üç sefer Kızma kızma kızma diye nasihat etmektedir. Günümüzde çokta önemsenmeyen fakat bir çok felaketinde sebebi olan kızgınlık, ilahi mekanizmada tehlikeli davranışlardan sayılmışdır.

Kızmak yani Gazab etmek her şerrin başıdır.Gazab kelime anlamı olarak Öfke, kızgınlık, hiddet demektir.Bu kelime çok ilginçdir ki hem Şerrin hemde  hayrın kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘’Kızmak’’Şerrin kaynağı olma sebebi zarar ve ziyana sebeb olması açısından,Hayrın kaynağı olma sebebi ise cesaret ve müdafaanın ortaya çıkması açısındandır.Kişi bu hali (Gazab)  başkasında gördüğü ama kendisinde hissettiği bir haldir. 

Zamanın bize, bizi öğrettiği hikayelerden birisi şöyledir. "Bir Abdal bir şehre uğramış, fakat buranın halkı yabancıları hiç sevmezmiş, defol! diye bağırmışlar Abdala, seni  hiç birimiz tanımıyoruz! diyede eklemişler. Fakat Abdal sükünetini hiç bozmadan cevap vermiş. Ben kendimi tanıyorum ya, önemli olan odur. İnanın şayet öbür türlü olsaydı, yani siz beni tanısaydınız da ben kedimi tanımasaydım çok daha fena olurdu.’’ Zamanın değişikliği, evrensel doğruları değiştirmiyor. Kişinin kendisini tanıması,aslında bilinçli bir yaşamda olmazsa olmaz kurallardan bir tanesidir. İhlas ve Samimiyet ne ölçülebilir nede tartılabilir değerlerdir. Ustalık; çok çalışmak, çok yorulmak, çok fedakar olmak, yapılan işi ciddiye almak ve önem varmek ile elde edilecek bir makamdır. Bu makamdaki insanın beceriside ,marifetide kemalata uygun bir derecede olacaktır. Bütün bu değerler bizlere şu hassas dengeleri öğretir;

Weiterlesen

Rabbimiz, Peygamber efendimizin kadrini ve mevkisini yücelterek, biz insanların, onun kıymetini anlama gayretini desteklemişdir. Bizlerin, hz.Muhammed (sav) efendimizi anlamak ve ondan yeteri derecede istifade etmek gibi bir arka plan vazifemiz mevcuttur. Rabbimize olan kulluk borcumuzu ve O’na yakışan iltifatı yaparken, aciz kalmamız mukadder olduğundan, gerekli desteğin ve yardımın kaynağı bilinmeli ve tanınmalıdır. Zira O kaynak bilinmeden ve hakkı teslim edilmeden Rabbe karşı vazifelerimizin Kemal-i edbten yoksun olacağı muhakkakdır. Rab tealanın kendisini övdüğü ve onu kendisine yaklaştırdığı bir kulunu, Rabbe itaat etmek isteyenlerin görmemezlikten gelmeye çalışmaları olsa olsa ya bedbahlıktır, yada kıskançlıktır. Peygamber kavramı ile Hz.Muammed (sav)(ismini) kavramını birbirinden ayırmadan son peygamberin gönderilme anlamı hiçbir zaman anlaşılmaz. Hz.Muhammed (sav) Mekkede 571 yılında doğmuş, 633 yılında Medinede vefat etmiş , kıymetli ve iyi işler yapmış birisiydi diye anılma lüksü yoktur. Müslümanların okudukları tarih içersinde O’nu sıradanlaştırmaları ve biyografik bilgilerin içlerine hapsederek zihinlere o şekilde kazımaları, son peygamber misyonuna sadece en hafif anlamıyla ihanettir. Bazı aydın müslümanların Peygamberin kıyafetlerini öne çıkarmanın anlamsızlığını ifade ederken, "sarıksa, cübbeyse, bunlar Ebu cehilde de vardı" benzetme esnasında O’nun şekli önemsizliğini kasdetmeleri, bazı mutasavvıf müslümanlarında sarık ve cübbe fiili sünnettir, olmazsa şefaatte olmaz kabilinden sözler ile O’nun şekli kıymetini, manevi güç olan şefaatle birleştirme gayretleri, maalesef avam müslümanları bi-çare etmektedir. Kadı İyaz Şifa-i şerif adlı kitabında, Allahu Tealanın Peygamber efendimizi yüceltmesini şu on hususda izah etmişdir.

Aziz olan Hak teala, insanı şeytan ile olan mücadelesinde,kendisine yardımcı olması için bir takım iç ve dış dinamiklerle donatmışdır. Varlık alemi sebeb-sonuç  kanunları ile yaşar. Var yemez hesabı, çoğu zaman kendimize verilen dinamiklerden haberimiz dahi olmaz. Tehlikeleri bertaraf edeceğimiz, kirlenmeden yaşayabileceğimiz, iç ve dış donanımlarımız olduğu halde, küçük hesaplar yüzünden bu imkanlardan istifade etmeyiz. İsteriz ki attığımız her adımı,söylediğimiz her sözü, sis perdelerinin arasından bir Pir’i fani çıkıp tasdik etsin. Halbuki cenab-ı Hak (cc) bu görevi  içimizdeki Vicdan denilen bir yetkiliye havale etmişdir ki, onu basit ve hakir gördüğümüzden dolayı  katımızda itibarı yoktur. O bizi bazen uyarır, bazen tasdik eder.Kıvılcımlar,şimşekler çaktırır beynimizde, kendini paralar, perişan eder, yokmu uyarıma kulak verecek diye Ah-u figan eder. Ne çare ki bizler daha önemli işler ile meşgul olduğumuzdan kılımız bile kıpırdamaz. O kadar sistemli ve düzenli yaşarız ki, elle tutmadığımız, gözle görmediğimiz uyarılara Vesvese iftirasını atıp, onlardan kurtuluruz. Elhamdülillah hayatımızda hiçbir kurunutuya ve vesveseye yer vermeyiz!