Bir bilgenin kaleminden bir veli...

Müritlerinin sayısı on binleri bulan ve öğretilerinin gücü İslam´ın Avrupa´da yayılmasında büyük rol oynayan bir Allah dostu, Şeyh Ahmed el-Alavi.

Onun irfanının nuruyla feyizlenerek, maneviyatına önem veren tüm dünya insanlarının istifade ettiği kıymetli eserler kaleme alan büyük bilge, Martin Lings.

Ve bir bilgenin kaleminden şeyhinin mürşidini ve onun rehberlik ettiği kutlu yolu anlatan, Allah dostlarına ve onların dostlarına gönlünü adayanların kaçırmak istemeyecekleri nadide bir eser: Yirminci Yüzyılda bir Veli.

Ödüllü siret kitabıyla Türk okurunun yakından tanıdığı Martin Lings´in Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü´ne sunduğu doktora tezi olan ve daha sonra kendisi tarafından kitaplaştırılan bu eser Türkçeye İngilizce aslından tercüme edildi. Yirminci Yüzyılda Bir Veli´de sadece bir bilgenin kaleminden bir veliyi tanımakla kalmayacak, ruhunuzun tasavvufun ışığında tazelendiğini hissedeceksiniz.

"Böyle manevî bir rehberle karşılaşmak yirminci yüzyılın ortasında bir Ortaçağ azizi yahut Sâmi peygamberlerden biriyle yüz yüze gelmek gibidir. Birkaç ay önce Müstaganem´de vefat eden tasavvuf büyüklerinden Şeyh Ahmed el-Alavî ile karşılaştığımdaki intibam da böyle oldu. Kahverengi cellâbesi ve beyaz sarığı, gümüş rengi sakalı ve sanki ondaki mübarekliğin ağırlığıyla aşağı doğru sarkmış uzun elleriyle, Efendimiz Halil İbrahim´in zamanından kalma saf ve kadim bir havayı etrafa yayıyordu."

-Frithjof Schuon-

"Velayeti Ortaçağ sufilerinin altın çağını hatırlatan bir zatın [Şeyh Ahmed el-Alavî] hayatı üzerine bir başyapıt. Belgelere dayalı bu kitapta Dr. Lings pek çok nadir kaynağa başvuruyor... Ve önemli bir takım orijinal katkılarda bulunuyor."

-A.J. Arberry-

"Batı dillerinde tasavvuf üzerine yapılacak ciddi bir çalışma için olmazsa olmaz bir kitap."

-Seyyid Hüseyin Nasr-

"Batılı bir ilim adamı tarafından tasavvuf üzerine yazılmış en mükemmel, en derinlikli ve en cezb edici kitaplardan biri."

-Journal of Near Eastern Studies-

"Martin Lings´in yorumlarıyla yaptığı katkılar son derece ehemmiyetli ve genel itibariyle İslam´ın daha derinden anlaşılması için bir anahtar vazifesi görebilir."

-Titus Burckhardt- ..