Sonsuz Ufukların Sultanı Adem Çevik tarafından Nisan 2008'de kaleme alınmış bir araştırma kitabıdır. Kitapta İslam Peygamberi hakkında pekçok ünlü kişinin takdirkâr görüşlerine yer verilmiştir.

Ortaçağdan kalma önyargıların film, edebiyat ve medya üzerinden yeniden canlandırılmaya çalışıldığı günümüzde Ufuk Çizgisi yayınlarından çıkan kitap, Doğu"da ve Batı"da entelektüel dürüstlükle, Hz. Muhammed"i saran sisi aralayarak hayret ve hayranlıklarını ifade edenlerin dünyasını sunuyor okuyucuya Ünlü Alman şair Rilke, Cezayir"den yazdığı mektuplarda Hz. Muhammed"in dün ölmüş gibi hala Müslümanlar arasında bütün canlılığıyla yaşayan hatırasıyla karşılaşarak şaşırmış ve ona duyulan bu büyük bağlılığa hayran olmuştu.

Barışın savaşçısı Gandhi ise, "milyonlarca insanın kalbi üzerinde tartışmasız etkisi olan bir hayat ararken Hz. Muhammed"i bulmakla İslam"ın fethinin kılıç değil, hayat tarzıyla olduğunu anladım" diyordu.

Thomas Carlyle "Hz. Muhammed Aleyhisselâm gelmeden evvel Arapların bulundukları yerlere kocaman bir ateş parçası sıçramış olsaydı, kuru kum üzerinde kaybolup gidecek ve hiçbir iz bırakmayacaktı. Fakat Hz. Muhammed Aleyhisselâm gelince, bu kuru kum dolu çöl, sanki bir barut fıçısına döndü. Delhi´den Granada´ya kadar bütün yerler birdenbire semaya yükselen alevler haline geldi. Bu büyük adam, sanki bir şimşekti. Onun etrafındaki bütün insanlar, ondan ateş alan parlayıcı maddeler haline dönüştüler."

Lamartine ´Her lâfzt bîr kanun olan bu kitap sayesinde, ruhanî  bir millet meydana getirmiş ve bu millet türlü diller konuşan, türlü ırklara mensup olan insanları bir araya getirmişti. Bu İslâm milliyetinin değişmez vasfı sahte ilâhlardan yüz çevirmek ve Allah´ın birliğine inanmaktı. Beşeriyetin üçte bîrine bu itikadı kabul ettirmek, onun mucizesi oldu. Çünkü hurafelerle yıpranarak yere serilen dünyaya Allah´ın birliği itikadım ilan etmek öyle bir mucize idi ki, dudakları bunu telâffuz etmesi ile eski mabetlerdeki putlar yere düşmüş ve dünyanın üçte birine ateş (nur) salmıştı.

Karen Armstrong "Batı´da, asla İslâmiyet´e karşı hoşgörülü olmayı beceremedik; bu inanç sistemiyle ilgili fikirlerimiz daima kabaca, baştan savma ve kibirliydi; ama artık bu tür cahilce ve Önyargılı bir tutumu sürdüremeyeceğimizin farkına varmamız gerekiyor.

Diğer ünlü  isimler: Goethe, Prens Bismark, Tolstoy, Lamartine, Sir Caharles Eliot, Napoleon Bonaparte, Roger Graudy, Aleksi Lovazan, Mahatma Gandhi, Edward Gibbon, Carlyle, Bernard Shaw, Rainer Marie Rilke, Karen Armstrong, Edmondo De Amicis, Robinson, Lord Hadley.