Bu ayki kitabımız, arapçadan türkçeye tercüme yolu ile kazandırılmış bir eserdir. Bu alt yapısından dolayı,Okurda sanki başka birisine ait bir kültür ve anlayışa sahip bir düşünce tarzına iştirak ediyormuş izlenimi vermektedir. Çapimız insanının Kur’anla bütünleserek yaşayabilmesini referans almış ,Kur‘an merkezli  ve asrı saadet örnekle yaşam modeli  tanıtımını yapmaktadır.Bol  örnekli ve akıcı bir uslup ile okuyucuyu kendisiyle beraber (Sayfa sayısı çok olmasına rağmen)son cümlesine kadar sürüklemektedir.

Eserde konular serpiştirilirken belli bir sıra takip edilmediğinden dolayı okuyucu kıtabı takipde zorlanmaktadır.Aynı örnekler farklı konularda kelimesi kelimesine tekrarlanarak konular farklılıklarını kaybetmişlerdir.Aynı ayetleri farklı konulara delil olarak göstermek mümkünsede ,konuların merkez noktasındaki  öz üzerine ayetler daraltılmalı ve bir sonraki konuda ise aynı ayetin başka bir kelimesi yeni konunun merkez noktasına işaret edilmeliydi.Böylece bir ayeti birden fazla konuya delil olacak ve okuyucuyu yormadan konunun delillendirrilmesi yapılmış olacaktır.

Yazar Kitabın başında okuyucuyu sıkmamak için bazı kaynakları bilerek terk ettiğini bildirmektedir. Bunun neticesi olarakta Girift ve hemen anlaşılamayan bazı konular delilsiz kalmıştır.Fakat kendisinden 1000 yıl önce yaşamış İmam-ı Gazalininde aynı metodu kullanmasına rağmen yazar bu müellifi (İhya kitabındaki delillerinin uydurma sözler olduğunu yazarak) tenkid etmişdir.Halbuki kendiside aynı duruma düşdüğünün farkında değildir.Abdullah el İraki İhyanın içindeki bütün Hadislerin Tahricini ve Tahkikini yapmış ve bunu kitaplaştırmışdır.

Şimdilik kitabımız hakkında bu kadar eleştiri ile yetinelim ve kitabın yayımcısı olan Gruba yayım evinin kitab hakkındaki  tanıtım yazısıyla sizleri başbaşa bırakayım.

Muzaffer İnanç

Bu kitap; 
insan hayatındaki acıklı, ıstıraplı yönleri, endişeyi, tasayı, güvensizliği, şaşkınlığı, üzüntüyü, kötümserliği, gamı, kederi, hüznü, ümitsizliği ve başarısızlığı tedavi etmeyi gaye edinen ciddi, sorumlu ve çarpıcı bir araştırma eseridir. 
Bu kitap; 
asrın problemlerine, vahyin ışığında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rehberliğinde; temiz fıtratla, başarılı tecrübelerle, canlı örneklerle, cezbedici kıssalarla ve etkileyici bir üslupla uygun çözüm yolları üreten bir eserdir.İçinde; sahabe ve tabiinden nakiller, büyük şairlerin şiirleri, uzman doktorların tavsiyeleri, filizofların öğütleri ve alimlerin yönlendirmeleri vardır.  Dikkatli ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitap kısaca sana şunu diyor: 
Hedefimiz Asr-ı Saadet'te Yaşanan İslam'ı Yaymaktır