İsmail Kara, 1955’te Güneyce/Rize’de doğdu. İstanbul İmam-Hatip Lisesi’ni (1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1986).

Yüksek İslâm Enstitüsü’nünde eğitim gördükten sonra  Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve Dergâh dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı.

1980’den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, “İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993). Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

Eserleri

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi (I, 1986; II, 1987; III, 1994).

Hüseyin Kâzım Kadri’nin Ziya Gökalp’ın Tenkidi (1989) (yayına hazırlık)

Mızraklı İlmihal’i (1989) (yayına hazırlık)

Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım (1991) (yayına hazırlık)

Amel Defteri (1998)

Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998)

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (1998)

Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi (2001)

Din İle Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003)

Sözü Dilde Hayali Gözde (2006)

Aramakla Bulunmaz (2006)

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm (2008)