Bu ayki kitabımız, arapçadan türkçeye tercüme yolu ile kazandırılmış bir eserdir. Bu alt yapısından dolayı,Okurda sanki başka birisine ait bir kültür ve anlayışa sahip bir düşünce tarzına iştirak ediyormuş izlenimi vermektedir. Çapimız insanının Kur’anla bütünleserek yaşayabilmesini referans almış ,Kur‘an merkezli  ve asrı saadet örnekle yaşam modeli  tanıtımını yapmaktadır.Bol  örnekli ve akıcı bir uslup ile okuyucuyu kendisiyle beraber (Sayfa sayısı çok olmasına rağmen)son cümlesine kadar sürüklemektedir.